Publicat el 11/06/2014

Per tal que la telefonia pugui disposar d’espai per desenvolupar la tecnologia 4G, la Unió Europea ha determinat que a partir del gener de 2015 la banda compresa entre el 60 i el 69 serà només per a telefonia.
Aquesta decisió comporta revisar les emissions de televisions que actualment ocupen aquest espai (TV1, TV3, Tele 5, Antena 3…).


Aquest mes de juny el Govern té previst determinar els nous espais on quedaran ubicats els canals afectats. A partir del moment que es coneguin les noves ubicacions i fins a finals d’aquest any, caldrà reprogramar totes les antenes de les comunitats de propietaris, per tal que el proper gener tothom rebi les emissions des dels nous canals que s’hagin assignat a les televisions afectades.
La intervenció que caldrà fer a cada antena pot variar depenent de les circumstàncies de cada cas, del tipus d’equip amplificador que tingui instal·lat cada comunitat i de la recepció que es tingui.
Podem preveure tres supòsits:
1r.
En aquelles comunitats on hi hagi una central de banda ampla, tan sols caldrà fer una revisió i probablement posar-hi uns filtres limitadors. Aquesta seria la intervenció més econòmica.


2n. En aquelles comunitats on hi hagi una central programable, caldrà que hi vagi un tècnic per programar els nous canals i potser posar-hi filtres. No es preveu que sigui una intervenció cara. En tot cas, dependrà del temps que s’hagi d’invertir a programar la central i fer les proves pertinents.


3r. En aquelles comunitats on hi hagi mòduls, probablement la solució serà més cara, ja que cada mòdul pot costar uns 80 o 90 €. Ara no es pot saber quants mòduls s’hauran de canviar. En tot cas, caldrà que cada comunitat avaluï quina solució pot ser més convenient, si canviar els mòduls que pertoquin o adquirir una central de banda ampla o programable, ja que, si hi ha variacions futures, poden sorgir nous canvis de mòduls.


Un cop fets els canvis pertinents als amplificadors d’antena, caldrà que cadascun dels veïns programi de nou els canals al seu televisor.


Finalment, cal recordar els terminis:
– Fins que no es faci la nova assignació de canals, no es podrà fer res.
– Des que surti publicada la nova assignació de canals i fins a finals d’any, s’hauran de fer els ajustaments pertinents.
– En el decurs d’aquest període, les televisions afectades pel canvi emetran simultàniament des dels canals que s’extingiran i els nous canals assignats. Veuran la televisió tant les comunitats que hagin fet el canvi com les que no.
– A partir del gener de 2015, qui no hagi fet els ajustaments pertinents no veurà les emissions que actualment són dins la banda compresa entre el 60 i el 69.
– Després d’ajustar l’antena comunitària, tothom haurà de sintonitzar de nou les emissions al seu televisor.

Deixa un comentari

Meslloc
Bosc Màgic dels Tions al Rukimon
Servei de neteja Pere i Angel