Publicat el 23/07/2018

L’expedient informatiu resol que va ser una pràctica aïllada i acotada en el temps

L’Ajuntament ha decidit obrir un expedient sancionador a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC), concessionària del servei de recollida de residus, per una infracció administrativa greu i proposa una multa de 150.000 € per haver fet una mala praxi en la recollida de residus durant aproximadament dos mesos a la plaça de Cuba.
Les conclusions de l’expedient informatiu que fa exactament un mes va obrir l’Ajuntament per la barreja de residus denunciada a través d’un vídeo ciutadà assenyalen que va ser una pràctica aïllada i acotada en el temps, donat que el treballador –que era a l’empresa des del 30 d’abril– ha reconegut que feia aquesta mala praxi contradient les instruccions que li havien donat els seus superiors d’FCC. Malgrat això, l’Ajuntament considera que hi ha hagut una manca d’informació, formació i control del servei per part de l’empresa.

En el vídeo enregistrat per un veí es podia veure com l’operari buidava el contingut dels contenidors de paper i cartró i de rebuig de la plaça de Cuba en un mateix camió després que els ciutadans els haguessin dipositat selectivament a l’àrea.

L’Ajuntament va demanar immediatament explicacions a l’adjudicatària i va anunciar que prendria mesures en proporció a l’expedient informatiu perquè considera que, a part de les quantitats de residus que no s’han pogut reciclar correctament, els fets denunciats posen en risc la confiança dels ciutadans en el sistema de recollida. En aquest sentit, l’expedient informatiu conclou que l’afer ha tingut una repercussió molt negativa en l’opinió pública: s’ha perjudicat la reputació institucional i també la confiança en el servei.
Així doncs, donat que s’ha acreditat la comissió d’una infracció greu d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i com a conseqüència l’Ajuntament ha determinat obrir un expedient sancionador a l’empresa FCC. Per les infraccions greus, la normativa preveu sancions d’entre 4.000 i 150.000 €, i, d’entrada, s’opta precisament per proposar la sanció màxima a l’empresa.

Foto: AJ. Els regidors Juan Carlos Jerez i Miquel Àngel Vadell (centre) han explicat l’estat dels expedients

Deixa un comentari