Publicat el 09/04/2014

El ple de l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va aprovar el dimarts 8 d´abril, les retribucions dels càrrecs electes, que no inclouen cap dedicació exclusiva i que seran variables en funció de les assistències als plens, juntes de govern i comissions de delegats. La proposta va rebre els vots a favor dels 11 regidors del govern (CiU, ERC, GLL, PSC, SOS i regidor no adscrit) i el vot en contra del PP i dels tres regidors no adscrits de l´oposició. El regidor d´Hisenda, Albert Sala, va destacar que el nou consistori tindrà un cost de 150.000 euros per any, 105.000 menys que l´anterior, que suposava una despesa de 255.000 euros anuals. El nou govern municipal es compromet a traduir aquest estalvi en una gestió pública bona i responsable.
Els regidors de govern percebran un màxim de 850 euros al mes -amb un límit de 12 pagues-, tret de l´agost, en què no hi haurà sessions plenàries ni juntes. A més, els portaveus dels grups municipals rebran 25 euros per comissió informativa, amb un màxim de 12. Pel que fa a l´alcalde, la retribució màxima serà de 1.800 euros al mes, també a excepció de l´agost. La retribució dels regidors de l´oposició serà de 150 € al mes, sense comptar també el mes d´agost. D´altra banda, es convida el portaveu del grup municipal de l´oposició a participar en la junta de govern, amb la mateixa assignació. Cal tenir en compte que aquestes retribucions entren en vigor al mes d´abril i per tant només afecten 9 mensualitats.
En relació als grups municipals, el ple va aprovar una retribució de 100 euros fixes per grup i de 75 € per regidor, al mes, quantitat que no percebran els regidors no adscrits. Aquesta proposta s´equipara a l´aprovada pel ple d´organització del juny de 2011, que posteriorment s´havia rebaixat.
El titular d´Hisenda va explicar que les retribucions es marcaran per assistència seguint les recomanacions de la Federació i de l´Associació de Municipis, que així ho aconsellen als consistoris. També va detallar que s´han establert un màxim de dotze assistències remunerades, pel que fa als plens, i d´onze pel que fa a la Comissió de Delegats. Per tant, si se celebren més sessions, això no suposarà cap increment en les retribucions dels regidors. Davant la crítica dels regidors de l´oposició a les assignacions als grups polítics, Sala va convidar-los a parlar-ne en el marc del debat del nou pressupost i va manifestar la voluntat de consensuar aquest punt en cas que sigui possible.

Deixa un comentari

Meslloc
GERMANS HOMS 10-18-2
Bosc Màgic dels Tions al Rukimon