Publicat el 23/01/2014

Tècnics del Departament de Disciplina Urbanística de l’Ajuntament de Badalona, acompanyats per tècnics del Departament de Salut i d’agents de la Guàrdia Urbana, han precintat l’activitat d’un magatzem de ferralla ubicat a la carretera de la Conreria, a tocar del cementiri Nou de Badalona.
El precintatge de les instal·lacions s’ha portat a terme perquè en aquesta empresa s’estava exercint una activitat sense la corresponent llicència d’activitat i sense disposar de la llicència ambiental. A més, les instal·lacions estan ubicades en un terreny que, segons el planejament urbanístic vigent, està destinat a acollir parcs i jardins urbans ja existents o de nova creació a nivell metropolità.


L’inici de l’expedient incoat per l’Ajuntament a aquesta empresa que emmagatzema i ven ferralla es remunta a l’any 2009. Des d’aleshores i fins avui, l’Ajuntament ha imposat a l’empresa diverses sancions econòmiques per un valor total de 6.000 euros.
El regidor de Via Pública i Mobilitat, Daniel Gracia, ha dit quel’activitat que es desenvolupava en aquest magatzem de ferralla era totalment il•legal, ja que no disposaven de cap llicència, i també perquè els terrenys que ocupen han de ser destinats a parcs i jardins urbans o metropolitans”. Gracia ha destacat també que aquest magatzem “propiciava una presència constant de persones que portaven a vendre la ferralla que recollien en els contenidors de la ciutat”. “Hem de tenir en comte que tota aquesta mecànica té efectes negatius per a la ciutat, ja que en les maniobres de sostracció sovint es deterioren els contenidors d’escombraries i es generen situacions incíviques”.
D’altra banda, l’expedient incoat per l’Ajuntament recull també documentació relativa al fet que en aquest magatzem de ferralla es fa una activitat de gestió de residus sense els controls mediambientals necessaris, i queden paleses situacions de motors escampats a l’exterior, oli industrial abocat per terra, així com bateries de vehicle acumulades sense protecció

Deixa un comentari

Meslloc
Servei de neteja Pere i Angel
GERMANS HOMS 10-18-2