Publicat el 27/10/2011

L’Ajuntament de Badalona, a través de la Regidoria de Via Pública i Mobilitat, concedeix des del, dia 27 d’octubre, un període de 30 dies als titulars de guals i de terrasses situades a la via pública perquè adaptin les seves instal·lacions a la normativa vigent.


En el cas dels guals, els propietaris han de complir els requisits contemplats a l’Ordenança de Guals; mentre que en el cas de les terrasses, els titulars han de complir amb les condicions recollides a l’Ordenança sobre instal·lacions a l’espai públic.


La Regidoria de Via Pública insta als titulars d’aquestes llicències a complir amb la normativa vigent, ja que en el cas de no fer-ho s’iniciaran els procediments oportuns per revocar les llicències atorgades i, fins i tot, iniciar el procediment sancionador si correspon.


Els titulars de guals han d’estar al corrent de pagament de la taxa i han de conservar en bon estat el paviment i la placa del gual, la qual ha d’estar situada en un lloc visible. A més, el gual s’ha d’ajustar a unes determinades prescripcions tènciques d’extensió i amplada, entre altres qüestions.


En el cas de les terrasses, l’Ajuntament sancionarà a aquelles persones que en tinguin una en funcionament sense disposar de permís i que, per tant, no paguin la taxa corresponent; i instarà a regularitzar la seva situació a aquells que disposin de permís per a un determinat nombre de taules però n’estiguin utilitzant més. Aquestes instal·lacions situades en espais d’ús públic hauran de deixar una amplada per a la circulació de vianants de com a mínim 2 metres. Els titulars de les terrasses són responsables de la neteja diària de les superfícies ocupades i de la seva àrea d’influència. A més, està prohibit col·locar-hi tarimes i és obligatori que el perímetre de les terrasses estigui senyalitzat sobre la vorera.


El regidor de Via Pública i Mobilitat, Daniel Gracia, ha explicat que a Badalona han augmentat les reserves de guals i han proliferat les terrasses a la via pública, raó per la qual resulta del tot necessari que els titulars d’aquestes llicències entenguin que tenen l’obligació de complir amb la normativa vigent i adaptar les seves instal·lacions ja que en cas contrari l’Ajuntament de Badalona pot revocar els títols que no compleixin les ordenances.

Deixa un comentari

Meslloc
Germans Homs 1852
Servei de neteja Pere i Angel