Publicat el 21/04/2018

La subvenció de la Diputació permetrà realitzar actuacions al Museu del Càntir, el camp de futbol, escoles i avançar en la rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch

La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament d’Argentona per valor de 392.754 euros inclosa en el programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-19.

Aquestes aportacions serviran per a impulsar diversos projectes a instal·lacions, com el Museu del Càntir, els centres escolars i per afrontar les noves fases de rehabilitació de la casa de Puig i Cadafalch. Aquesta subvenció es distribueix en cinc projectes, de la següent manera:

  • Instal·lació de panell informatiu videowall del Museu del Càntir: 50.000 €.
  • Millora acústica de diversos espais de l’Escola Les Fonts: 42.769 €.
  • Projecte de millora de l’eficiència energètica de l’Escola Bernat de Riudemeia: 50.000 €.
  • Projecte millora instal·lacions il·luminació del camp de futbol i reforç estructural de les columnes: 50.000 €.
  • Casa Puig i Cadafalch. Subfases 2.1 i 2.4: 200.000 €.

La Diputació de Barcelona ha atorgat, als ajuntaments de la demarcació, suport econòmic a 600 projectes, amb una subvenció del 100% de l’import de la sol·licitud, per part la corporació. La concessió d’ajuts s’ha realitzat per mitjà del procediment de concurrència competitiva, amb criteris de valoració generals i específics per a cada línia de suport.

L’Ajuntament d’Argentona ha estat un dels Ajuntaments de la demarcació de Barcelona que més recursos ha obtingut en aquesta convocatòria, amb una mitjana de 32,5 euros per habitant.

El Pla de Xarxa de Governs Locals és l’instrument preferent per a exercir les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona als Ajuntaments.

Foto: escola Bernat Riudemeia. Foto: Ajuntament d’Argentona.

Deixa un comentari