Publicat el 07/04/2014

L’objectiu de la campanya és impulsar una política efectiva d’habitatge per tal d’evitar la desocupació permanent i injustificada dels immobles, en defensa de la funció social de l’habitatge i que afecten els drets més fonamentals de la persona en un context social de gran dificultat, tal i com estableix la Llei 18/2007 de Dret a l’Habitatge.
El passat mes de febrer, el plenari de l’Ajuntament d’Argentona va aprovar per unanimitat una moció, a instància de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, per a sancionar els immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses, amb multes i obrint expedient sancionador o instant a les administracions competents a fer-ho. Un dictamen jurídic elaborat per la Universitat de Barcelona determina que les administracions tenen potestat per sancionar en relació als habitatges buits o desocupats.
La moció també estableix el compromís d’elaborar i aprovar un pla municipal d’Habitatge, o actualitzar l’existent, que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges. La Llei del dret a l’habitatge fixa que la vivenda, estigui ocupada, buida durant més de dos anys o desocupada, ha d’estar sempre en condicions d’ús efectiu i adequat.

Deixa un comentari