Publicat el 08/12/2017

La iniciativa està emmarcada en el Pla d’Impuls al Centre de Mataró, l’instrument que ha de coordinar les línies d’acció per millorar de manera integral aquest territori.

L’alcalde, David Bote, i la regidora d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura, Núria Moreno, van presentar el passat 4 de desembre el concurs d’idees que convocarà l’Ajuntament per definir l’estratègia i el model d’intervenció a desenvolupar en el Pla d’Impuls al Centre de Mataró. A la presentació també hi va assistir el president de la Unió de Botiguers de Mataró, Jordi Novo, i la presidenta de Bulevards Mataró – Maresme, Maria Jesús Castellà.

El Pla d’Impuls al Centre, emmarcat en el Pla Estratègic Mataró 2022, és l’instrument que ha d’integrar i coordinar les diferents línies d’acció adreçades a la millora d’aquest sector de la ciutat. Aquestes línies d’acció responen a diferents àmbits d’intervenció (mobilitat, espai públic, urbanisme, dinamització econòmica i cultural..) i a diferents terminis d’execució en funció del seu abast.

Es tracta d’un projecte de transformació que vol donar resposta al repte de la marca de ciutat i també als reptes de generació d’ocupació i cohesió social contemplats en el Pla Estratègic Mataró 2022. L’objectiu més ambiciós del Pla, doncs, és definir una proposta estratègica i de caràcter transformador per revitalitzar el centre de la ciutat que es pugui anar implementant a mig i llarg termini.

En el marc del Pla d’Impuls al Centre ja s’han dut a terme accions com la posada en marxa de la Taula Transversal del Comerç com a espai de reflexió i debat sobre l’estratègia comercial de Mataró. Aquesta taula, que també actua com a instrument de coordinació i seguiment de les iniciatives incloses en el Pla, es va constituir el 3 de març de 2017. Es tracta d’una taula mixta de la qual en formen part responsables municipals tècnics i polítics de l’Ajuntament vinculats als àmbits d’actuació del Pla; representants dels sectors del comerç, hostaleria, restauració i turisme; representants del Consorci Port Mataró; i representants de l’Associació de Veïns del Centre – Eixample.

Concurs d’idees del Pla d’Impuls al Centre

Una de les principals accions que es durà a terme emmarcades en el Pla d’Impuls al Centre és la convocatòria d’un concurs d’idees, que té per objectiu definir una estratègia integral per millorar la qualitat de vida, la imatge i l’activitat econòmica del Centre. Les mesures a proposar, doncs, han d’estar encaminades a fer un centre de ciutat més atractiu i amb més capacitat de tracció per a residents, visitants i agents econòmics; que posi en valor el patrimoni i convidi a passejar; i que generi les condicions òptimes per potenciar l’activitat econòmica.

A partir de l’anàlisi de les diferents propostes que s’aconsegueixin, s’establirà una proposta d’orientació estratègica, de caràcter transformador i de model d’intervenció pluridisciplinària per a la revitalització del centre de Mataró que es pugui anar implementant a mig i llarg termini.

Per garantir que la convocatòria esdevingui prou atractiva perquè s’hi presentin operadors d’alt nivell, el concurs compta amb una dotació econòmica. Així doncs, es preveu una dotació de 50.000 € (IVA exclòs) a repartir entre les propostes finalistes (màxim 5) i 10.000 € (IVA exclòs) per a la proposta guanyadora, que també tindrà l’opció de desenvolupar alguna de les accions previstes en la seva proposta.

Les propostes hauran de contemplar les realitats de tres àmbits territorials diferenciats: entorns perimetrals del centre històric (al voltant de l’anella de muralla que defineix el centre històric), el centre històric (trama urbana entre muralles), i l’eix La Riera – Ajuntament – Plaça de l’Ajuntament – illa Can Cruzate – plaça Gran/mercat El Rengle – Antics Jutjats.

Foto: Presentació del concurs d’idees del Pla d’Impuls al Centre. Foto: Ajuntament.

Deixa un comentari

Bosc Màgic dels Tions al Rukimon
GERMANS HOMS 10-18-2
Meslloc