Publicat el 26/02/2014

El Programa d´Actuació Municipal previst fins a finals de mandat es concreta en un total de set línies d’actuació: l’activitat econòmica per lluitar contra l’atur;  la sostenibilitat social, mediambiental i financera; ciutat amable, neta i segura; ciutat educadora, culta i divertida; afegint valor a la ciutat; Govern obert; i administració intel·ligent i es desglossa el desplegament de cada una d’elles a través de les accions corresponents.
El document es pot consultar a través del web municipal i va acompanyat d’un formulari: 
https://seuelectronica.premiademar.cat/formulari específic perquè tots els ciutadans i ciutadanes que ho vulguin puguin participar fent-hi comentaris o aportacions. Amb aquesta iniciativa, es pretén que el PAM 2014-2015 sigui un document dinàmic que gràcies als suggeriments dels premianencs  es pugui anar  millorant i adaptant a les necessitats de cada moment.

Deixa un comentari