Publicat el 27/06/2014

L’Ajuntament ha complert amb una de les promeses realitzades als veïns i veïnes del barri de la Xinesca reordenant la zona que des del 2008 i fins el 2012 va acollir els mòduls provisionals de l’escola els Alocs.
L’actuació, que ha comptat amb l’opinió del veïns, ha intentat aprofitar al màxim alguns dels elements que van quedar de l’escola com ara els dos accessos existents a l’illa o el mur perimetral de blocs de formigó que ara delimita l’àrea verda dels vials de l’entorn sense suposar un mur visual. D’altra banda, la pèrgola que lligava els antics mòduls de l’escola s’ha convertit en l’element central del parc, donarà ombra i organitzarà tota l’àrea central, que amb un paviment de sauló queda lliure per diferents activitats i jocs. Els murs que s’utilitzaven pels mòduls de les aules més propers al carrer del Congrés s’han reomplert de terra en forma de duna i l’àrea existent del sorral, amb el trenet i la font, ha quedat com a àrea infantil. La reforma s’ha completat amb nou mobiliari urbà: bancs i papereres.

Deixa un comentari

Meslloc
Bosc Màgic dels Tions al Rukimon
GERMANS HOMS 10-18-2