Publicat el 02/06/2014

Entre altres coses s´han de superar exàmens de condicions higièniques, de seguretat, accés lliure, sostenibilitat, de compliment de la legislació, l’atenció a persones amb discapacitat, l’oferta complementària i educativa, i exigeix que la qualitat de l’aigua sigui excel·lent.


La Bandera Blava és un guardó o distinció que atorga cada any l´organització internacional ADEAC – FEE a les platges que compleixen una sèrie de condicions ambientals i d´instal·lacions relacionats amb la protecció del medi ambient i l’entorn natural.


Entre altres coses s´han de superar exàmens de condicions higièniques, de seguretat, accés lliure, sostenibilitat, de compliment de la legislació, l’atenció a persones amb discapacitat, l’oferta complementària i educativa, i exigeix que la qualitat de l’aigua sigui excel·lent.


Aquest any a Catalunya s’han atorgat 89 banderes blaves a les costes catalanes entre elles 23 a la demarcació de Barcelona. La Platja de Canet ha estat una d’elles.


La campanya Bandera Blava va ser creada per la Foundation for Environmental Education (FEE) a França el 1982 i es desenvolupa actualment a nivell mundial. L´Associació d´Educació Ambiental i del Consumidor i la Fundació Europea d´Educació Ambiental.
Foundation for Environmental Education (FEE) es va fundar al 1982. És una organització internacional sensa ànim de lucre, independent dels grups polítics, religiosos o econòmics. Agrupa a 74 ONG’s com a membres o associades, en 64 països. Promou l’educació ambiental i té programes internacionals com la Bandera Blava, les Ecoescoles, la Clau verda, Joves reporters per al medi ambient o Boscos en les escoles.
L’Assocació d’Educació Ambiental i del consumidor (ADEAC) és una associació sense ànim de lucre, va cofundar la FEE, junt amb altres Organitzacions no governamentals de cinc països europeus.  

Deixa un comentari

rednessBanner