Publicat el 13/01/2014

Des de PIMEC valorem positivament la nova plataforma que ha posat en funcionament el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, anomenat -Assistent de Contractes de Treball-, per tal de simplificar els processos de contractació.
La nova plataforma on line és positiva en el sentit que està resultant una bona eina per tal de simplificar els processos de contractació impulsats per autònoms, micro, petites i mitjanes empreses.
Aquesta plataforma, a través d’un senzill qüestionari, és capaç d’oferir segons la naturalesa, les necessitats de l’empresa i les característiques dels treballadors, el tipus de contracte que s’ajusta més. En aquest sentit, es simplifiquen els múltiples formularis de contractes de treball existents fins al moment, que afegien encara més problemàtiques alhora de realitzar noves contractacions.
En l’actualitat, resulta més senzill el procés de contractació, especialment pel a petites i mitjanes empreses, ja que en la majoria de casos no disposen d’àrees de recursos humans que puguin fer front a aquestes problemàtiques i a una llei en constant evolució.
Aquesta simplificació va en línia amb el què es necessita, com la tendència a reducció dels contractes.

Deixa un comentari