Publicat el 19/03/2014

Han entrat en funcionament les rampes mecàniques del carrer de Cuba, al barri de Sant Crist, les primeres que s’instal·len en un espai públic de la ciutat. L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha inaugurat aquestes rampes que facilitaran la mobilitat dels veïns que fins ara es veien obligats a pujar per les escales i rampes de formigó per salvar l’important desnivell del carrer de Cuba.
El govern de Badalona va decidir instal·lar aquestes rampes davant el gran nombre de ciutadans que fan servir habitualment aquest carrer per fer els seus desplaçaments i perquè el pendent del mateix és del 19%. La llargària del tram de carrer que acull les rampes mecàniques és de 42 metres.
S’han instal·lat dues rampes que funcionen únicament en el sentit de pujada, i amb un replà entremig. Per als casos d’aturada de les rampes mecàniques per avaria o manteniment, el projecte també ha inclòs recorreguts fixos mitjançant rampes pavimentades i replans, de forma que l’ alternativa de pas és millor que la que hi havia abans de les obres. S’ha renovat també la xarxa de clavegueram, posat un nou enllumenat públic, nova jardineria i xarxa de reg, i nou mobiliari urbà com pilones i papereres. A més, s’han retirat les línies aèries de serveis existents. L’import del projecte ha estat de 653.000 euros (IVA inclòs), que ha finançat íntegrament l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant el seu Pla d’Actuacions de Cohesió Territorial (PACT).
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha qualificat d’històric el pas endavant que dóna l’entorn del carrer Cuba amb aquesta nova instal·lació i s’ha mostrat molt satisfet ja que, segons ha explicat, “d’aquesta manera es fa justícia amb els veïns del barri que feia més de 30 anys que demanaven una solució”. “Aquestes rampes faran una mica més fàcil la vida als veïns, especialment a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda”, ha afegit.

Deixa un comentari

GERMANS HOMS 10-18-2
Servei de neteja Pere i Angel
Bosc Màgic dels Tions al Rukimon