Publicat el 28/04/2014

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l´Ajuntament el “Pla inicial de manteniment i estudi bàsic de gestió dels camps de futbol municipals”, actuació de suport tècnic del catàleg d´Activitats i Serveis de l´any 2013 de la corporació
Aquest document permet planificar i programar les inversions necessàries per la posada a punt i manteniment d´aquests equipaments esportius, que consten de dos camps i de l´edifici de vestidors. A més, elabora el pressupost d´inversions i de manteniment preventiu i predimensiona els recursos necessaris per garantir el seu manteniment en acceptables condicions d´ús. També permet millorar-ne la gestió des dels punts de vista funcional i econòmic.
L´àrea d´Esports de la Diputació de Barcelona impulsa la cooperació esportiva amb el món local en l´àmbit dels equipaments esportius necessaris per la pràctica esportiva de la ciutadania, tant en instal·lacions convencionals com en espais de pràctica al medi natural i urbà (millora de barris), oferint als ajuntaments suport tècnic per la planificació, disseny i gestió dels equipaments esportius i suport econòmic per la seva construcció, considerant la seva viabilitat i sostenibilitat.
L´objectiu d´aquest pla és contribuir a la innovació i a la millora de la qualitat dels serveis esportius locals, afavorint l´intercanvi de coneixements i experiències, actualitzant la formació dels càrrecs electes i tècnics.

Deixa un comentari

Servei de neteja Pere i Angel
Bosc Màgic dels Tions al Rukimon
Meslloc