Publicat el 26/03/2014

700 estudiants de 4rt d´ESO de la comarca del Maresme reben educació financera impartida per voluntaris del sector financer.
És una iniciativa del partenariat públic‐privat format pels departaments d´Ensenyament i Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, l´Institut d´Estudis Financers (IEF) i les entitats financeres BBVA, “la Caixa”, Banc Sabadell, que ja van participar en la primera edició, i Banco Santander i Caixa d´Enginyers, que s’hi incorporen per primera vegada. Com a prova pilot, a la segona edició s’impartiran tallers a pares i professors.
El programa segueix les recomanacions de la Comissió Europea i de l’OCDE i és capdavanter a l´estat espanyol. L´Associació d´Usuaris de Bancs, Caixes i
Assegurances de Catalunya (AICEC‐ADICAE) i l´Associació Espanyola d´Assessors i Planificadors Financers‐Patrimonials d´Espanya (EFPA España) també aporten voluntariat.
Recomanacions de la Comissió Europea i de l´OCDE
L´objectiu del programa EFEC, seguint les recomanacions i directrius marcades per la Comissió Europea i de l’OCDE, és ajudar els estudiants catalans a prendre consciència de l’ús dels diners i comprendre l’operativa financera bàsica.
A diferència d´altres programes similars que s´han desenvolupat o es desenvolupen al nostre país, en el programa EFEC són els professionals financers els quals, de forma voluntària i després de rebre formació específica a càrrec de l´equip docent de l´IEF, són els encarregats de transmetre els coneixements financers entre els joves.
Els tallers, amb un plantejament teòric i pràctic, es basen en material pedagògic dissenyat per l´IEF exclusivament per a aquest programa i es divideixen en cinc temàtiques: “Administrant el teus diners” (gestió dels pressupostos
personals), “Finances per a la vida” (introducció a la planificació financera personal i a l’estalvi a llarg termini), “Endeutar‐se amb seny” (productes de crèdit i com evitar el sobreendeutament ), “Inversió intel·ligent” (característiques i com seleccionar productes financers d’estalvi i inversió) i “Els dubtes quotidians d´en Jaume” (situacions financeres quotidianes: consum intel·ligent, apartats d’una nòmina, pagaments on line i referències als tipus de canvi).
IEF, més de 20 anys de formació i divulgació financera
L´Institut d´Estudis Financers (IEF)
www.iefweb.org, és una entitat de referència en formació i divulgació bancària i financera, creada per les entitats financeres espanyoles més rellevants per afavorir la competitivitat, l´eficiència i la internacionalització del sector així com la promoció de noves iniciatives. L’IEF té experiència prèvia en l’àmbit d’ educació i alfabetització financera per a estudiants de secundària i batxillerat avalada per la seva participació a altres iniciatives similars promogudes per la UE i els governs espanyol i català.

Deixa un comentari

GERMANS HOMS 10-18-2
Bosc Màgic dels Tions al Rukimon
Meslloc