Publicat el 16/06/2014

Fins el 15 de setembre funcionaran les zones blaves d’estiu de Can Pou-Camp de Mar i El Palmar. Durant aquest període, de dilluns a diumenge, festius inclosos, i de 9h a 20h, aquestes zones seran de pagament per a les persones no residents a Premià de Mar que hi vulguin aparcar.  Els veïns del poble, poden aparcar de franc sempre i quan tinguin el distintiu corresponent. Els distintius són els mateixos de l’any passat i tenen validesa fins el 2018. Les persones que no el tinguin poden adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i fer un únic pagament de 5€ en concepte de taxa tramitació.
Quines persones poden disposar d’aquest distintiu?
Per a vehicles de quatre rodes que no superin el 3.500 Kg de pes màxim autoritzat (PMA) el sol·licitant de la qual compleixi una de les següents opcions:


• Empadronat a Premià de Mar titular d’un vehicle en alta al padró de l’IVTM
• Empadronat a Premià de Mar, que disposi de vehicle facilitat per la seva empresa (acreditar mitjançant certificació de l’empresa)
• Empadronat a Premià de Mar, que hagi adquirit recentment el vehicle sempre que demostri que aquest està domiciliat a Premià de Mar
• Titular de vehicle i d’immoble d’alta al padró d’Impost sobre Béns Immobles ubicat a la zona d’influència (Can Pou-Camp de Mar i el Palmar)
• Titular de vehicle que acrediti tenir lloc de treball a la zona d’influència
Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb l´Oficina d´Atenció al Ciutadà (OAC), de dilluns a divendres de 9h a 14h, Telèfon 937417400 o a través del correu electrònic
OAC@premiademar.cat

Deixa un comentari