Participa a la nostra enquesta

Quanta estona dediques a escollir la roba que t’has de posar?

Menys de 5 min (0% )
Entre 5 i 10 min (100% )
Més de 10 min (0% )

Guanyador del sorteig anterior