Participa a la nostra enquesta

Aprofites l’estiu per anar a més concerts?

(71.43% )
No (28.57% )

Guanyador del sorteig anterior