Participa a la nostra enquesta

Aprofites l’estiu per anar a més concerts?

(73.33% )
No (26.67% )

Guanyador del sorteig anterior