Participa a la nostra enquesta

Estàs satisfet/a amb el sistema educatiu?

(62.5% )
No (37.5% )

Guanyador del sorteig anterior