Participa a la nostra enquesta

Ets partidari de posar fotos dels infants a les xarxes socials?

(12.94% )
No (87.06% )

Guanyador del sorteig anterior