Publicat el 15/02/2013

El Consell d’Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA) va aprovar per unanimitat, el 12 de febrer, les bases del concurs per a la transmissió de diversos immobles propietat de PUMSA i GINTRA, valorats en 70 milions d’euros. L’operació es fa per complir el pla de viabilitat de l’empresa


Antecedents


Aquesta operació s’emmarca dins del compliment dels objectius fixats pel document de Projeccions Economicofinanceres 2012-2017 aprovat pel Consell d’Administració en data 6 de juliol de 2012, que defineix un pla de vendes d’actius, entre d’altres eixos estratègics, per aconseguir un escenari de viabilitat i continuïtat de l’empresa.


 


PUMSA té un important patrimoni fruit dels més de vint anys d’activitat i generat per la inversió en grans projectes de la ciutat. L’empresa ha invertit en projectes d’urbanització, creació de sòl industrial, construcció de naus, equipaments públics, habitatges socials i aparcaments, així com en el patrimoni arquitectònic i cultural de Mataró. 


 


Per fer front a l´endeutament de PUMSA s’ha definit un pla de vendes que ara s’executarà mitjançant aquest concurs, en el qual s’hi inclou part del patrimoni de les empreses del Grup PUMSA. A la selecció hi ha terrenys, oficines, locals, naus industrials, edificis d’habitatges i aparcaments. Destaquen el Centre de serveis logístics, els aparcaments del Parc Central i plaça de Granollers, i solars a diferents punts de la ciutat.


 


Concurs


Pel que fa a la licitació del concurs, serà un procediment obert amb publicitat i concurrència.


 


Els interessats podran presentar ofertes tant per lots íntegres d’immobles com per immobles individuals, però a l’hora d’adjudicar es donarà preferència a les ofertes dels lots.


 


Els criteris d’adjudicació seran l’oferta econòmica proposada i el termini de pagament.


 


La convocatòria del concurs està prevista durant la segona quinzena del mes de febrer, i s’atorgarà el termini d’un mes per a la presentació de les ofertes per part dels interessats. PUMSA procedirà a publicar el concurs en el perfil del contractant de l’empresa, així com a la premsa d’àmbit nacional i local.


 http://www.mataro.cat/

Deixa un comentari

Bosc Màgic dels Tions al Rukimon
GERMANS HOMS 10-18-2
Servei de neteja Pere i Angel