Publicat el 20/03/2014

A la localitat de Premià de Mar i pobles de rodalies  s´han produït darrerament diversos casos dels anomenats -falsos instal·ladors del gas i/o tècniques de venda agressiva-. S’han detectat cartells anunciant una ‘Revisió del Gas’, enganxats en els  portals de les finques.
Aquests instal·ladors realitzen una suposada revisió ‘obligatòria’ de la caldera. Una vegada finalitzada aquesta, demanen l’abonament del servei, uns 95 € aproximadament. També fan signar un albarà, que en realitat és un contracte de manteniment anual de la caldera i no un rebut de la revisió efectuada.
Per aquest motiu, cal extremar les mesures de seguretat davant d´aquest tipus de situacions.
Recomanacions:
– Normalment, les revisions de les calderes i instal·lacions del gas són cobrades en el següent rebut de l´empresa subministradora o estan inclosos en el contracte de l´usuari amb l´empresa de manteniment, i mai es cobren en el mateix moment de la revisió.
– En el cas de persones que s´identifiquin com a operaris de companyies subministradores, demanar-los un document que els acrediti com a tal i fer les comprovacions pertinents, per exemple, trucant al telèfon d´atenció al client de l´empresa subministradora.
– En cas de sospita o dubte, no deixar passar als operaris i trucar a la policia.
– No signar mai un document sense haver-lo llegit i entès completament. En cas de dubte, consultar amb algun familiar o persona de confiança.
– Si en una revisió ens diuen que hem de canviar alguna peça o fer alguna reparació, cal demanar un pressupost i si s´està d´acord, autoritzar la reparació. També es pot demanar pressupost o encarregar la reparació a altres empreses.
– No facilitar dades personals com nom, DNI, comptes bancaris, factures, etc.
– No obrir la porta a persones desconegudes.

Deixa un comentari