Publicat el 16/06/2014

El TecnoCampus posa en marxa aquest estiu una iniciativa per afavorir la canalització de l’estalvi privat cap a les iniciatives empresarials. Es tracta de l’Escola d’Inversors, que en quatre sessions durant el mes de juliol proporcionarà als interessats els coneixements bàsics per valorar un projecte empresarial i invertir-hi amb més probabilitats d’èxit.
L´objectiu de l´Escola d´Inversors és que aquelles personesada interessades a invertir en nous projectes o start-ups coneguin com funciona la inversió priv. El públic al qual s’adreça són empresaris, directius d’empreses i en general a persones amb capacitat financera que volen diversificar riscos i capital invertint en diferents projectes i start-ups vinculats al Tecnocampus.
Les sessions seran pràctiques i participatives. Els ponents oferiran instruments i metodologia actual per sistematitzar i gestionar adequadament les diferents fases del procés inversor. Hi participaran emprenedors i inversors amb experiència directa en processos d’inversió, de manera que els participants a l’Escola d’Inversors tindran accés a les dues visions en aquest processos: la dels que aporten el capital i la dels emprenedors que el reben.
Entre els ponents que hi participaran, destaquen Ignasi Costas, soci fundador de Rosaud Costas Duran; Jose Mª Pina, vicepresident de Keiretsu Forum; Ignacio Fonts, conseller delegat d’Inverready Asset Manegement i Jordi Petit, inversor i soci fundador de Vantum Corporate.
Programa Pre Seed
Lligat amb l’Escola d’Inversors, el TecnoCampus ha posat en marxa posa el Finançament Pre Seed, un servei de suport a la recerca de finançament privat per a emprenedors que estan en fase de crear un prototip o l’MVP (producte mínim viable) per validar el seu model de negoci. El Pre Seed donarà cobertura a projectes vinculats al TecnoCampus fins a un màxim de 5.000 euros. L’inversor podrà adquirir tiquets de 500 euros a través d’una plataforma privada i, si l’empresa s’acaba constituint, els inversors podran recuperar els diners amb un interès pactat, o bé convertir-se en socis de l’empresa. El TecnoCampus invertirà en alguns projectes posant el primer tiquet sense que hagi de ser retornat, però amb el compromís que, si el projecte es consolida, el mateix emprenedor tornarà l’import rebut perquè sigui invertit en un nou projecte.
Els participants en l’Escola d’Inversors tindran els coneixements per participar en el nou programa Pre Seed o bé en rondes de finançament per a empreses que es troben en etapes ja més avançades i que requereixen d’aportacions majors. El Club d’Inversors TecnoCampus és el fòrum on es vehiculen totes aquestes iniciatives de finançament privat per a les empreses

Deixa un comentari