Publicat el 20/01/2014

El passat 10 de gener es va fer efectiva l´entrada al govern del CCM del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i d´Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Els dirigents comarcals de CDC, Joan Morell; UDC, Guillem Aresté; PSC, Xavier Amor i ERC, Blanca Arbell, van signar el Pacte de Govern pel que resta de mandat i “amb voluntat de continuïtat més enllà de 2015”, segons les seves pròpies paraules.
Les quatre forces polítiques van coincidir a destacar que l´acord signat enforteix el Consell Comarcal perquè incorpora al govern el 75% dels consellers. Han manifestat que tots els partits han fet concessions per formalitzar un pacte “ampli i de consens”, que contribuirà a “donar un millor servei als municipis i als ciutadans del Maresme”, en uns moments en què el ciutadà demana “estabilitat a les administracions”.
El nou acord polític representarà canvis organitzatius formalitzats en el Ple que del CCM del 21 de gener. El nou Cartipàs comarcal quedarà de la següent manera:
• President: Miquel Àngel Martínez (CDC).
• Vicepresidència 1ª: Maria Isabel Ferreras (UDC).
• Vicepresidència 2ª: Maria Dolors Agüera (PSC).
• Vicepresidència 3ª: Andreu Francisco (ERC).
CONSELLERIES DELEGADES:
• Benestar Social i Educació: Consellera: Neus Serra (CDC) // assessora: Cristina Xatart.
• Cooperació Municipal i Planificació: Conseller: Alfons Molons. (CDC) // Assessora: Susanna Romero.
• Medi Ambient: Conseller: Antoni Valls. (UDC) // Asssessora: Laura Martínez.
• Promoció Econòmica: Santiago Fontbona i Arbòs (PSC) // Assessor: Javier Sandoval.
• Joventut, Cultura, Salut i Consum: Blanca Arbell (ERC).
Gerent: Ramon Llastarry.

Calella
El consistori calellenc estrena nou espai web.
La renovació de Calella.cat vol destacar la seva proximitat, accessibilitat i transparència.
El passat 13 de gener es va presentar el nou espai web de l’Ajuntament de Calella, el tercer que tindrà el consistori segons expliquen.
El projecte ha estat finançat per la Diputació de Barcelona i s’engloba dins del seu Pla de concertació. La inversió de l’Ajuntament ha estat de 8.258.25 € per fer l’adaptació a la versió mòbil, i diferents millores i adaptacions al web.
Segons indiquen des de l’Ajuntament, al fer la renovació de Calella.cat es vol fomentar la transparència, posant a l´abast dels ciutadans l´accés a la informació pública i les normes de bon govern. També s’aposta per l’accessibilitat, fent un espai web intuïtiu on el ciutadà trobi amb facilitat aquells recursos que necessita. Un tercer paràmetre en el qual s’ha treballat és la proximitat: “amb un disseny més visual i net, hem treballat per fer de Calella.cat un portal de comunicació amb l’Ajuntament indispensable, de fàcil navegació i gran utilitat. En aquest sentit, hem creat “la ciutat per temes” on amb un sol cop d’ull, es pot visualitzar tot el referent amb un tema en concret”, asseguren.
Finalment també cal destacar l’aposta de l’Ajuntament per l’adaptació del web a la versió mòbil, en línia en què actualment molts ciutadans consulten Internet per mitjà de dispositius mòbils.

Mataró
Mesures educatives individualitzades per als joves que cometen infraccions
És una mediació reparadora adreçada als menors de 16 anys que atenten contra les normes de l’Ordenança Municipal de Civisme.


L’Ajuntament de Mataró, a través del Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania i el Servei Jurídic Administratiu de Via Pública, ha posat en pràctica un nou sistema de prestació de mesures alternatives a les infraccions lleus comeses per menors de 16 anys a l’Ordenança Municipal de Civisme: la mediació reparadora.
 
La mediació reparadora és una mesura educativa individualitzada voluntària que pretén que el menor reconegui i accepti la responsabilitat en els fets i repari el dany ocasionat amb un treball personalitzat realitzat per un mediador. En aquest treball es busca sempre la implicació de la família i es tenen en compte les circumstàncies del menor (entorn, fets, espai, comunitat…).
Fins ara s’han acollit a aquest nou procediment 10 menors. Les infraccions comeses més usuals comeses per aquests menors han estat entrar en recintes públics sense autorització, jugar en llocs prohibits i actituds desconsiderades i expressions irrespectuoses cap a l’autoritat.
Fins al moment, les infraccions lleus de l’Ordenança Municipal de Civisme comeses per menors es podien convalidar per sessions formatives grupals.
D’altra banda, aquesta mesura reparadora eximeix als participants de pagar la sanció la primera vegada que es cometi una infracció lleu, però els menors reincidents en la comissió d’una mateixa infracció lleu hauran d’abonar la sanció que correspongui. 

Deixa un comentari

GERMANS HOMS 10-18-2
Meslloc
Servei de neteja Pere i Angel