Publicat el 11/06/2014

Josep González serà reelegit president de PIMEC el proper 17 de juny, en el marc d’una Assemblea Extraordinària que se celebrarà a la seu de la patronal. La seva ha estat l’única candidatura que s’ha presentat a aquestes eleccions de PIMEC.
Una vegada transcorregut el termini de presentació de candidatures per a les eleccions generals de PIMEC per a la renovació dels òrgans de govern de l’entitat, d´acord amb allò que preveuen els Estatuts socials i el Reglament de règim intern vigents de l´entitat, i davant l’absència de candidatures alternatives, la Junta Electoral procedeix a la proclamació del president, de conformitat amb el que preveu l’article 27è del Reglament de règim intern.
En aquest nou mandat, 72 empresaris i representants d’associacions empresarials, un 49% dels quals són noves incorporacions respecte a la candidatura de 2010, acompanyaran Josep González.
En el darrer mandat, PIMEC ha hagut d’afrontar una forta crisi econòmica mundial, que ha fet minvar dràsticament el teixit empresarial i la seva competitivitat. En aquest període, la patronal ha estat un dels primers agents econòmics a l’hora d’ajudar i denunciar les conseqüències de la crisi sobre les empreses, i d’assenyalar un dels principals problemes per a les pimes: la morositat.
Per reivindicar la importància de les pimes i els autònoms, PIMEC ha liderat l’acte empresarial reivindicatiu “Diguem prou”, ha posat en marxa el projecte “Producte Nostre”, ha consolidat PIMEC Joves Empresaris, ha lluitat pel compliment dels terminis de pagament, ha creat noves sectorials i comissions, ha seguit amb la seva expansió territorial, ha establert noves aliances amb institucions claus i ha introduït nous serveis per als socis centrats, sobretot, en finançament, internacionalització, emprenedoria, entre d’altres.
Entre els objectius que s’ha plantejat Josep González de cara a la nova legislatura, destaquen:
– Continuar lluitant per ajudar les pimes i els autònoms en tots els àmbits de l’empresa: finançament, morositat, assessorament, internacionalització, innovació, formació…
– Influir en un canvi de model, que torni la competitivitat a les empreses, que cregui en l’economia industrial i en situar la pime com el veritable ascensor econòmic i social, i com el principal generador de llocs de treball.
– Reforçar el missatge adreçat als governs i als polítics que tenen el deure de pensar i treballar més i prioritàriament en clau de pimes. La història demostra que ho han fet poc.
– Consolidar la presència territorial i sectorial de PIMEC.
– Potenciar noves aliances internacionals, nacionals i territorials.
– Vetllar perquè s’apliquin i es compleixin les promeses fetes tant pel Govern de la Generalitat com pel central arran de l’acte reivindicatiu “Diguem prou”, especialment quant al règim sancionador per a les empreses moroses.

Sobre el comunicat del CCN
Davant el comunicat del Cercle Català de Negocis (CCN) fet públic avui, PIMEC i el seu president volen deixar clar que no s’ha posat cap trava per presentar noves candidatures.  De fet, haguessin volgut que més persones estiguessin disposades a estar al servei de les pimes i dels autònoms.
En aquest sentit, s’ha facilitat tota informació necessària envers el procediment que cal seguir per presentar candidatura a tot aquell que l’ha requerit, com ha estat el cas del CCN, els quals van anunciar la seva candidatura però finalment no han estat capaços de presentar-la. En aquest sentit, PIMEC entén que el seu comunicat només respon a la seva frustració i impotència.
Ni PIMEC ni el seu president han impedit que es faci una votació en el marc d’una Junta Directiva. PIMEC analitza, debat i consensua qualsevol tema que un membre de la Junta consideri oportú, sempre i quan estigui contemplat en l’ordre del dia.
Sobre el Dret a decidir, la patronal recorda que va ser un dels primers agents en donar-hi suport i que ha assistit a tots els actes que s’han celebrat en aquest sentit, com moltes altres entitats catalanes.


PIMEC desmenteix que en els últims mesos hagi tingut milers de baixes. De fet, en els primers cinc mesos de l’any, PIMEC ha crescut un 6% en número de socis, com bé sap el CCN ja que ha assistit a les reunions de la Junta Directiva.
Donar informació falsa i de forma tergiversada i que, a més, és tractada en el sí de la Junta Directiva és una mostra de deslleialtat, manca de responsabilitat i reprovable.  Davant d’aquests fets, PIMEC celebra que el CCN deixi de formar part de la patronal.

Deixa un comentari