Publicat el 07/11/2011

Una dotzena de veïns de Llavaneres van assistir a la presentació dels resultats del Pla d´Acció per l´Energia Sostenible (PAES), un projecte d´àmbit europeu per tal que tots els municipis contribueixin a la reducció dels gasos d´efecte hivernacle. Entre altres dades, l´empresa que ha realitzat l´estudi, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, va anunciar que la producció de CO2 del municipi està per sota de la mitjana catalana i que la tendència està sent positiva gràcies al reciclatge i a l´ús d´energies renovables. En la recollida d´opinions final, els assistents van opinar que, ara, una de les vies a seguir ha de ser la priorització del vehicle elèctric.
Reduir l´impost de circulació per als vehicles elèctrics o facilitar l´accés a endolls per recarregar-los. Aquestes són dues de les mesures que els veïns consideren importants de cara a reduir les emissions de CO2 de Llavaneres. Així va quedar palès en la reunió convocada a Ca l´Alfaro per les regidories de Medi Ambient i de Participació Ciutadana, per presentar els resultats de la diagnosi sobre contaminació i ús d´energies alternatives a Llavaneres. Aquest estudi ha comptat també amb la col·laboració de 90 famílies del municipi, a través de l´enquesta distribuïda entre la població.
El Pla d´Acció per l´Energia Sostenible (PAES) té com a objectiu avaluar les emissions contaminants del municipi i recomanar l´aplicació de diverses accions per tal de donar compliment al Pacte d´Alcaldes i Alcaldesses que Llavaneres va subscriure el maig del 2009 i, segons el qual, els ajuntaments es comprometen a reduir un 20% les emissions de gasos d´efecte hivernacle abans de l´any 2020, en relació a les del 2005, i que almenys un 20% de l´energia utilitzada al municipi provingui de fonts renovables. En aquest sentit, l´estudi ha conclòs que se segueix un camí positiu, perquè tant el canvi d´hàbits en relació a la gestió de les escombraries com l´ús d´energies sostenibles, com ara la solar, estan contribuint a disminuir la nostra contribució a l´escalfament global del planeta. Cal continuar en aquesta línia i per aquest motiu s´ha elaborat un pla amb les accions a portar a terme per assolir els objectius fixats.
La Diputació de Barcelona és l´administració que està coordinant el desenvolupament del PAES a tots els municipis de la demarcació, i dóna suport tècnic i econòmic als consistoris per poder analitzar la situació actual i establir el marc d´actuacions futures.
Les dades
Us detallem tot seguit algunes dades interessants extretes de l´estudi:
1. Les emissions de gasos d´efecte hivernacle del municipi s´han reduït en 0,70 tones de C02 equivalent/habitant i any del 2005 al 2007.
2. La font energètica més consumida en el municipi són els carburants.
3. Les emissions de l´àmbit de l´Ajuntament (equipaments, serveis, enllumenat públic…) representen un 3,25% del total del municipi.
 4. Per aconseguir els objectius fixats pel Pacte d´Alcaldes i Alcaldesses per la Sostenibilitat, caldrà reduir en un 0,93 tones C02 equivalent/habitant i any, l´any 2020.
 
Accions previstes
Aquestes són algunes de les recomanacions a portar a terme, incloses en el pla d´acció:
1. Instal·lació de tecnologies més eficients en l´enllumenat públic.
2. Instal·lació de carregadors per a vehicles elèctrics en el municipi.
3. Campanya de comunicació per una mobilitat sostenible.
4. Instal·lació de comptadors que permetin visualitzar el consum energètic domèstic.

Deixa un comentari

Meslloc
GERMANS HOMS 10-18-2
Servei de neteja Pere i Angel