Publicat el 13/01/2014

El Ple municipal ha aprovat inicialment aquest dijous 9 de gener el pressupost de l’Ajuntament que enguany ascendeix a 11.956.457€, amb un increment del 15,94% (1.643.957€ més) respecte al pressupost de 2013. Els comptes generals han estat elaborats prenent com a premissa la reducció d’ingressos provinents de la baixada d’impostos i la previsible rebaixa de les aportacions procedents d’altres administracions, però amb la voluntat de mantenir les polítiques socials i els nivells de serveis que es presten a la població.
Els pressupostos s’han aprovat inicialment amb els vots a favor d’ERC+SxA, CiU, PSC i PP i el vot en contra de Gd’A. L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, ha explicat a la sessió plenària que es tracta d’un pressupost
“de continuïtat que no atura les actuacions de millora del municipi i que incrementa els recursos destinats als serveis a les persones, fent un reajustament de les regidories més estructurals”.
L’increment pressupostari es justifica per un augment de les inversions, que passen del 2 al 15% del pressupost, respecte a l’exercici anterior: de 187.000€ del pressupost inicial de 2013 a 1.784.100€ d’enguany. L’augment està vinculat directament a una partida de 1,6 milions d´euros destinada a la millora de l’enllumenat públic del municipi que es preveu finançar a través d’una operació de préstec. Aquesta actuació inclou el desenvolupament d’un projecte de millora de l’eficiència energètica a tot el municipi, a partir del qual es preveu un estalvi econòmic aproximat de 150.000 euros l’any. També es preveu la substitució de l’enllumenat en tres sectors del poble —dos d’Alella Parc i un de Can Sors— que han quedat obsolets. La resta de les inversions —134.000 euros— es finançaran amb recursos propis procedents de l’estalvi pressupostari.

Deixa un comentari

GERMANS HOMS 10-18-2
Meslloc
Servei de neteja Pere i Angel