Publicat el 12/02/2014

Un equip de nou persones han aconseguit recollir més de 286 tones de residus i de signar gairebé 500 contractes amb empreses, comerços, entitats i institucions de la comarca.
El servei el presten sis persones amb discapacitat intel·lectual acompanyats dels seus monitors i recullen: paper i cartró, orgànica vegetal, oli de cuina usat, llaunes de begudes, taps i ampolles de plàstic, càpsules de cafè, taps de suro i material de rebuig.
Concretament els residus recollits durant aquest 15 mesos han estat:
163’48 tones de cartró – 24’59 tones de material de rebuig – 22’90 tones de taps i ampolles de plàstic – 28’98 tones de paper  – 15 tones de orgànica vegetal – La resta fins a 9 tones més entre oli, llaunes i alumini
Posant en funcionament el nou servei de recollida i transport de residus per part del CEO del Maresme, la Fundació El Maresme està assolint els objectius fixats: 
Minimitzar l’impacte mediambiental dels nous residus i dels residus de difícil recaptació; Augmentar el percentatge total de la recollida i recaptació dels residus contaminants a la comarca del Maresme, sobretot d’aquells que encara no tenen contenidors propers a les llars; Sensibilitzar a la població en la integració sociolaboral; Millorar el treball en xarxa i la cooperació entre entitats públiques, entitats sense ànim de lucre i empreses privades del Maresme.
Aquest servei es va difondre entre les associacions empresarials i els centres educatius per mitjà de xerrades informatives i tallers educatius. En aquestes sessions s’explicava la importància del reciclatge i els beneficis que suposa portar en pràctica aquesta tasca. La difusió ha estat satisfactòria ja que l’any 2013 hi ha hagut 145 clients i, durant aquest 2014, ja hi ha hagut 300 clients de nova incorporació, a més de 61 punts col·laboradors en ruta i 19 punts col·laboradors sense ruta (serveis que avisen quan volen que passin a fer la recollida).

Deixa un comentari

Servei de neteja Pere i Angel
Meslloc
Bosc Màgic dels Tions al Rukimon