Publicat el 29/05/2014

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, una eina pedagògica innovadora que permetrà explicar millor quin és el circuit que segueixen els residus dins de les instal·lacions de tractament.
Es tracta d’un simulador 4D, un cinema que mitjançant el visionat d’una pel·lícula 3D, cadires en moviment i altres sensacions fa que l’espectador experimenti el mateix viatge que fan els residus fins a ser valoritzats.
El film es projecta en 6 pantalles que cobreixen 180º, de manera que envolta els espectadors per davant i els laterals. El cinema disposa de 16 cadires individuals que tenen moviment en els 3 eixos físics per reproduir sensacions com la càrrega i descàrrega, o la caiguda dels residus a les cintes transportadores. A més s’utilitzaran efectes especials per recrear sensacions tèrmiques (calor, fred).
La projecció, que s’ha de visionar amb ulleres especials per a 3D, dura 11 minuts i descriu, amb un guió futurista, el recorregut que porta els residus per l’interior de la maquinària del Centre fins aconseguir el reciclatge i la valorització energètica.
El títol de la pel·lícula és “Un viatge al·lucinant als residus” i
està disponible en 3 idiomes.
Les cadires del cinema s’han dissenyat especialment per a aquesta atracció i disposen de cinturó individual per garantir la seguretat dels espectadors. Si es descorda un cinturó s’atura automàticament la pel·lícula i el moviment.
L’objectiu del simulador és fer entendre millor el circuit de funcionament del Centre que els visitants han vist prèviament a l’exterior. El cinema 4D està adreçat a visitants de qualsevol edat i s’utilitzarà sobretot en les visites als grups escolars.
Per poder visitar les instal·lacions de tractament i valorització dels residus, i viure l’experiència de provar el nou simulador, cal fer la inscripció prèvia al telèfon 93 741 10 30. .
El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme està gestionat pel Consorci per al Tractament del Residus Sòlids Urbans del Maresme, una entitat administrativa constituïda per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme i 28 municipis de la comarca.
El Centre inclou diferents instal·lacions de tractament de residus: una planta de tractament de la fracció resta (aquells residus barrejats que encara contenen materials recuperables), una línia de tractament de residus voluminosos (sofàs, mobiliari, etc.), estacions de transferència de les diferents fraccions recollides selectivament (matèria orgànica, vidre, envasos i paper i cartró), i una incineradora que valoritza energèticament el rebuig.
El Centre produeix 80 milions de kWh/any equivalents al consum elèctric domèstic de 80.000 persones. També participa en el subministrament energètic de la xarxa de distribució de calor “Tub verd” amb una part del vapor generat per la combustió dels residus.
A més, pretén ser un lloc pioner de conscienciació i aprenentatge gràcies a les activitats pedagògiques que s’hi desenvolupen. Així, el Centre disposa d’una Aula ambiental i aplica ara les innovacions tecnològiques que estan al seu abast per posar en marxa el nou simulador.

Deixa un comentari

Servei de neteja Pere i Angel
Bosc Màgic dels Tions al Rukimon
Meslloc