Publicat el 14/03/2014

Des de fa temps, el web municipal www.premiademar.cat ofereix la possibilitat de fer diversos tràmits o presentar instàncies online.
La voluntat és anar ampliant aquests tràmits i recentment ja s’hi ha incorporat el volant d’empadronament, que el ciutadà pot sol·licitar i imprimir-se sense haver de desplaçar-se a l’Ajuntament.
L’únic requisit per poder fer aquests tràmits és que el ciutadà tingui accés a un ordinador i disposi d’un certificat electrònic (eDNI; CATCert (Agència Catalana de Certificació); FNMT-CERES (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre); ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana);  i IZENPEelectrònic.  Tots els tràmits es fan sempre des de l’apartat del web anomenat OVAC (Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà).
Els tràmits que es poden fer a dia d’avui són diversos i l’objectiu és anar-los ampliant progressivament. Actualment, les gestions que es poden fer online són les següents: instància genèrica; sol·licitud de renovació de concessió de nínxol; sol·licitud de transmissió de titularitat d´un nínxol; sol·licitud de duplicat de placa de gual; sol·licitud de llicència de gual per a ús particular; o sol·licitud de certificat. També es poden tramitar diversos tipus de llicències urbanístiques com ara:  canvi d´ús sense obres; constitució o modificació de règim de propietat horitzontal; grua/torre o aparell elevador; instal·lació d’elements publicitaris; instal·lacions d’altres elements visibles des de la via pública; parcel·lació; enderrocs; moviments de terres; obres majors; obres menors.
A banda de la possibilitat de fer tots aquests tràmits des de casa, el web municipal compta també amb l’anomenada Carpeta del ciutadà, on l’usuari pot consultar les sol·licituds que ha entrat a l’ajuntament, els expedients que figuren al seu nom (els referents a procediments que estan automatitzats) i les dades que consten al padró d’habitants.

Deixa un comentari

Servei de neteja Pere i Angel
Meslloc
GERMANS HOMS 10-18-2