Publicat el 02/04/2014

Arboribus és una iniciativa pionera a Espanya que crea una alternativa de finançament i d’inversió a les tradicionalment ofertes per les entitats financeres. A través de la plataforma d’Arboribus (www.arboribus.com), les persones poden prestar diners directament a petites i mitjanes empreses, obtenint així atractives rendibilitats. Al seu torn, les empreses poden aconseguir un finançament que complementi les seves necessitats, en condicions competitives i fora del canal bancari habitual. El sistema es coneix amb el nom de crowdlending. L´enduriment de les condicions d´accés al finançament afecta especialment les pimes i en particular les empreses més petites.


Segons Josep Nebot, cofundador d’Arboribus, “eliminant gran part dels costos del sistema bancari, els inversors poden obtenir rendiments entre el 6% i el 12%, amb comissions reduïdes i transparents, a més de finançar directament l´economia productiva”.
Nebot assenyala que el “crowdlending està demostrant ser molt eficaç per canalitzar estalvi i inversió privada a l’economia productiva i descansa sobre dos grans pilars: la transparència i la diversificació. La plataforma permet diversificar fàcilment les inversions distribuint-les en diferents empreses, de manera que el risc que assumeixen els inversors es pot gestionar i, davant d’un impagament, l’impacte en la rendibilitat es minimitza”. Com ja està passant en molts altres països, continua Nebot,
“els préstecs directes a empreses són un producte d´inversió cada vegada més institucionalitzat que pot oferir unes variables de rendibilitat/risc atractives”.
PIMEC compta amb una xarxa d’assessors repartits per tot el territori català que donen suport a les empreses en moltes àrees de negoci, i aconseguir un finançament adequat i econòmic és una de les tasques recurrents. Segons de la Torre,
“a través d’Arboribus, les empreses assessorades per PIMEC tenen un nou canal de finançament que pot complementar el bancari tradicional”.
A partir d’aquest acord es farà difusió d’aquesta nova alternativa de finançament entre les empreses vinculades a PIMEC, establint un canal de comunicació directa entre el Departament de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC i els tècnics d’Arboribus.
L’acord amb Arboribus s’ha oficialitzat a la seu de PIMEC. Han signat el conveni Josep Nebot, conseller delegat d’Arboribus, i Antoni Cañete, secretari general de PIMEC.

Deixa un comentari

GERMANS HOMS 10-18-2
Meslloc
Servei de neteja Pere i Angel