Publicat el 30/01/2014

L´Ajuntament de Vilassar de Mar ha convocat la setena edició de la beca d’investigació i recerca local Ernest Lluch. La beca, de caràcter biennal, dotada amb 4.000 euros, té l’objectiu de fomentar la investigació sobre Vilassar de Mar i el seu entorn en tots els seus àmbits, principalment en l’aspecte de la història i de la geografia, i de patrimoni cultural i artístic.


Les sol·licituds es poden presentar fins el divendres 10 d’octubre al registre general de l’Ajuntament, adjuntant el currículum del sol·licitant i la memòria del projecte d’investigació on s’ha de fer constar els objectius que es volen assolir, la metodologia que s’utilitzarà i les fonts i la bibliografia que es consultarà. El veredicte es farà públic com a més tard el divendres 28 de novembre del 2014. 

Deixa un comentari