Publicat el 19/04/2018

L’estudi Xqincumplen, realitzat per la Universitat Miguel Hernández d’Elx, l’Institut Crímina i la DGT, conclou que el que sembla influir en el comportament dels potencials infractors és la seguretat que seran castigats i la certesa del risc de patir un accident, més que la severitat del càstig. Però també el comportament que veuen repetit en els altres i si els sembla just o no el seu incompliment i el seu càstig.

L’estudi s’ha realitzat sobre una mostra de 1.500 conductors en els quals s’ha avaluat el seu comportament davant quatre normes de trànsit: cinturó, alcohol, velocitat i mòbil. De les quatre, les més transgredides són les corresponents a la manipulació del telèfon mòbil i als límits de velocitat.

El mòbil és la norma que més nombre d’infraccions té, mentre que la velocitat és la que contravenen més conductors. Uns resultats que es corresponen amb el fet que l’excés de velocitat és un comportament més acceptat.

La norma vial que més es compleix és la del cinturó de seguretat, ja que més del 90 % dels enquestats van assegurar utilitzar-lo sempre. La segueix el límit d’alcoholèmia, respectat per més del 88 %.
Pel que fa als conductors reincidents, la menys respectada és la velocitat, seguida de la d’ús de cinturó, mentre que la que es transgredeix amb menys freqüència és la del límit d’alcoholèmia.

Redacció La Clau

Deixa un comentari