Publicat el 02/07/2018

Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’Arenys de Mar que, desinteressadament, va decidir apostar perquè l’antena nord del CDIAP del Maresme tingués la seu a la seva ciutat

Dimarts 3 de juliol, es compliran deu anys des que el CDIAP del Maresme va fer real el desig i la necessitat d’acostar l’atenció dels serveis del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme (CDIAP) a les famílies del nord de la comarca.
Ho va fer obrint un punt d’atenció a Arenys. Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’Arenys de Mar que, desinteressadament, va decidir apostar perquè l’antena nord del CDIAP del Maresme tingués la seu a la seva ciutat i va cedir una part del primer pis dels Mòduls de Can Nadal perquè es pogués ubicar aquest servei adreçat a la petita infància i a les seves famílies.

Els serveis del CDIAP del Maresme
Es tracta d’un servei adreçat a infants de 0 a 6 anys -i a les seves famílies-, que presenten algun tipus de trastorn, discapacitat, disfunció o disharmonia en el seu desenvolupament, o que es troben en situació de risc de patir-la.
Aquest equip està format per professionals de diferents  especialitats: Fisioterapeutes, Psicomotricistes, Logopedes, Psicòlegs, un Treballador Social i una Neuropediatra que treballen  de forma interdisciplinària amb la finalitat d’oferir espais per a la prevenció, el diagnòstic i l’atenció terapèutica.

L’atenció al Maresme Nord
Durant aquests deu anys de trajectòria, l’equip ha crescut, s’ha consolidat i s’han establert aliances i col·laboracions amb altres equips d’atenció a la infància i a la família de la nostra zona.
Amb aquest treball en xarxa, els diferents serveis del centre poden optimitzar i millorar la qualitat de l’atenció a oferir.  Disposar d’aquest punt d’atenció a Arenys de Mar ha permès acostar i facilitar l’atenció a les famílies i, alhora, ha facilitat un treball més conjunt amb l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP), els equips de Pediatria, el CSMIJ, les Escoles Bressol, els Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), els equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) i els Serveis Socials de l’Alt Maresme i, per tant, donar una atenció més integral.

Al llarg d’aquesta dècada, han passat diferents professionals pel servei, als quals el CDIAP d’Arenys de Mar vol agrair la seva tasca i les aportacions que han permès fer créixer i consolidar aquest servei. També donar les gràcies a tots els professionals dels serveis amb qui fan un treball compartit,  a  l’Ajuntament d’Arenys, que va creure en el projecte i que  ha ajudat amb els anys a fer-lo créixer i consolidar-lo. I  com  no, a totes les famílies que any darrera han depositat la seva confiança en aquest servei.

La Fundació privada el Maresme pro persones amb discapacitat intel·lectual és una entitat d’iniciativa social sense afany de lucre  que  promou i impulsa  la integració social i la millora de la qualitat  de  vida  de  les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca del Maresme i de les seves famílies. La Fundació procura donar resposta a les necessitats i demandes d’aquest col·lectiu organitzant una àmplia xarxa de serveis i centres, entre ells, el CDIAP d’Arenys de Mar, que ofereixen una atenció amb continuïtat.

 

Deixa un comentari